Diensten

Welk toekomstscenario past het beste bij onze organisatie? Hoe komen wij tot een goede samenwerking met onze nieuwe partners? Hoe realiseer ik de noodzakelijke verandering in mijn team? Welke mogelijkheden biedt een fusie of andere samenwerkingsvorm onze organisatie? Hoe ontwikkelen we een nieuwe strategie of koers? Hoe vergroten onze medewerkers hun kwaliteitsgericht handelen? Waarom voelen onze medewerkers zich niet echt betrokken?

Allemaal vragen waar Rops Consultancy de afgelopen jaren samen met opdrachtgevers aan heeft gewerkt en die hebben geleid tot een passend advies of een succesvol ontwikkeltraject.

Bij het adviseren over beleids- en organisatieontwikkeling ligt het accent op procesbegeleiding. Samen met de opdrachtgever breng ik eerst de vraag duidelijk en uitvoerig in beeld. Vervolgens ontwikkelen we gezamenlijk een passende aanpak. Zowel tijdens het proces als in de afronding kan ik ondersteuning bieden door adequate (beleids)notities te schrijven.

De ondersteuning door Rops Consultancy hoeft niet te stoppen na de ontwikkeling van nieuw beleid. Ook daarna kan ik de organisatie helpen bij het daadwerkelijk doorvoeren van de gewenste ontwikkelingen of koers. Uiteraard hangen de omvang, duur en intensiteit van de ondersteuning door Rops Consultancy af van de wensen en het eigen ontwikkelvermogen van een organisatie. In alle opdrachten zet ik sterk in op betrokkenheid en draagvlak vanuit de organisatie. Daarbij heb ik bij de ontwikkeling van de processen veel aandacht voor het betrekken van stakeholders en zorg ik dat de expertise die beschikbaar is in de organisatie ook gericht wordt ingezet.

Om organisatieontwikkelingen te kunnen realiseren en de effecten van veranderingen te borgen is het noodzakelijk om de medewerkers continu mee te nemen in het ontwikkelingstraject. Hun persoonlijke ontwikkeling draagt namelijk bij aan de veranderingen binnen organisaties. Rops Consultancy richt zich daarom met trainingen en workshops op het ontwikkelen van mensen binnen organisaties, bij voorkeur in-company. Deze trainingen bestaan uit een mix van toegepaste theorie, praktijkkennis, verbinden en oefenen. 

 

Trainingen en workshops

Rops Consultancy biedt onder meer de volgende trainingen:

 • Leiderschap en verandermanagement
 • Effectief communiceren
 • Creatieve technieken
 • Leren presenteren
 • Werken aan teamontwikkeling
 • Human Resource Management en Coaching skills
 • Succesvol onderhandelen
 • Resultaatgericht sturen

Ook is het mogelijk om een maatwerk managementdevelopment-programma te ontwikkelen.

 

Persoonlijke coaching

Veranderingen binnen organisaties vragen veel van managers en dan is het vaak prettig om een extra klankboard te hebben en feedback te krijgen van iemand van buiten de organisatie die met een frisse blik naar het proces kijkt.

Rops Consultancy heeft uitgebreide ervaring met managementcoaching. Vaak voorkomende onderwerpen zijn: inhoudelijke vragen over het vak van manager, het bespreken van persoonlijke dilemma’s of het vergroten van managementvaardigheden. Tijdens het coachingstraject zetten we tools in als theoretische kaders, handzame technieken en ondersteunende ervaring. Opdrachtgever, manager en coach stellen gezamenlijk concrete leerdoelen op en maken afspraken over de manier waarop daaraan gewerkt gaat worden. Dit vormt de basis van het coachingstraject.

 

Sparringspartner

Ook ervaart Rops Consultancy steeds vaker gevraagd te worden als sparringpartner voor bestuurders. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om het meedenken in een vroeg stadium of het reflecteren op een gekozen richting of samenwerking.

werkvelden

 • (speciaal) onderwijs

 • jeugdzorg

 • welzijnssector

 • overige sectoren