Rops Consultancy

organisatie- & beleidsontwikkeling voor onderwijs, zorg en welzijn
Franka Rops, organisatiepsycholoog

rops consultancy

Rops Consultancy is een adviesbureau dat zich richt op organisatie- en beleidsontwikkeling, training en coaching. Vooral bij vraagstukken van organisaties in de non-profitsector kan ik veel van het werk en de zorgen die ontwikkeltrajecten met zich meebrengen uit handen nemen. Of deze vraagstukken nu betrekking hebben op de organisatie als geheel, of op teams of individuele medewerkers, ik zet mijn expertise en vaardigheden graag in om samen met mijn opdrachtgever tot een passende oplossing te komen.

Door mijn jarenlange ervaring als organisatiepsycholoog in met name het regulier en speciaal onderwijs en op het gebied van zorg en welzijn heb ik de juiste voorkennis om snel tot de kern van het probleem of de vraag te komen. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever kom ik tot ontwikkelingen die ertoe doen en creëer ik een inspirerend en passend proces. Dat is de kracht van Rops Consultancy!

Maatwerk

Of het nu gaat om organisatie-advies of beleidsontwikkeling, training of coaching: het bieden van maatwerk is mijn drijfveer. Als vanzelfsprekend houd ik rekening met de relatie tussen de organisatie, mensen in de organisatie en de relevante omgeving van de organisatie.

Wanneer een opdracht dat vereist, werk ik voor het verkrijgen van aanvullende inzichten en expertise graag samen met andere (zelfstandig) adviseurs of adviesbureaus.

Inspirerend, deskundig, betrokken, enthousiast en verbindend. Dat zijn de kernwoorden die staan voor de manier waarop Rops Consultancy werkt.

organisatie- en beleidsontwikkeling, training & coaching

f

organisatie-advies en beleids-ontwikkeling

Bij het adviseren over beleids- en organisatie-ontwikkeling ligt het accent op procesbegeleiding. Samen met de opdrachtgever breng ik eerst de vraag duidelijk en uitvoerig in beeld. Vervolgens ontwikkelen we gezamenlijk een passende aanpak. Zowel tijdens het proces als in de afronding kan ik ondersteuning bieden door adequate (beleids)notities te schrijven.

Daarbij geldt dat ik sterk inzet op betrokkenheid en draagvlak vanuit de organisatie en ervoor zorg dat we de expertise die al beschikbaar is in de organisatie ook gericht inzetten.

j

training en coaching

Rops Consultancy richt zich met trainingen en workshops op het ontwikkelen van mensen binnen organisaties, bij voorkeur in-company. Deze trainingen bestaan uit een mix van toegepaste theorie, praktijkkennis, verbinden en oefenen.

 

Daarnaast is persoonlijke coaching mogelijk voor managers van wie de organisatie in een verandertraject zit.

neem contact op

Heb je een vraag, wil je sparren of eerst even kennismaken? Neem contact op, dan maken we snel een afspraak.

    werkvelden

    • (speciaal) onderwijs

    • jeugdzorg

    • welzijnssector

    • overige sectoren