Verstandelijk gehandicaptenzorg

De sector verstandelijk gehandicapten heeft te maken met sterk veranderende inzichten op het gebied van zorg en financiën; zowel vanuit de overheid als ook vanuit de maatschappij. Maatregelen in de AWBZ en krimpende budgetten via de zorgzwaartebekostiging vragen van organisaties om een fundamentele herziening van processen. Daarbij is het een hele kunst om de hulp en zorg voor cliënten op het vereiste niveau te houden.

Rops Consultancy heeft de afgelopen periode binnen de verstandelijk gehandicaptensector onder meer gewerkt aan onderstaande opdrachten:

  • Samenwerking tussen zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten en school voor speciaal onderwijs over verbinding van het zorgaanbod.
  • Het opzetten en uitvoeren van professionaliseringstrajecten middels managementdevelopmentprogramma’s.
  • Opzetten van kenniskringen in instelling voor verstandelijk gehandicapten.