Welzijnssector

Instellingen binnen de welzijnssector kennen een grote diversiteit, zowel qua omvang, professionaliteit als ook wat betreft de diensten die ze aanbieden. De laatste jaren heeft menig organisatie zich gericht op meer transparantie in sturing en verantwoording van het welzijnswerk. Mede hierdoor is de relatie met de opdrachtgevers in een ander perspectief komen te staan. 

Rops Consultancy heeft de afgelopen periode binnen de sector welzijn onder meer gewerkt aan onderstaande opdrachten:

  • Workshops creativiteit en beleid met diverse teams van maatschappelijke organisatie.
  • Coaching van managers en beleidsmedewerkers.
  • Begeleiding fusie jongerenwerk en welzijnsinstelling.
  • Doorontwikkelen van samenwerking tussen diverse partijen binnen een multifunctionele accommodatie (MFA).
  • Onderzoek naar Brede Schoolontwikkeling en positie van welzijnsorganisatie.