(Speciaal) onderwijs

Rops Consultancy heeft de afgelopen jaren veel gewerkt voor het speciaal en regulier (voortgezet) onderwijs. En hiermee is een buitengewoon grote interesse en betrokkenheid bij deze sector ontstaan. Zeker ook bij het speciaal onderwijs. Het onderwijs aan kinderen/jongeren die om uiteenlopende redenen extra zorg en begeleiding op school nodig hebben. Ingrijpende koerswijzigingen, sterk verkokerde systemen en dito wetgeving, de noodzaak tot kwaliteitsverbetering, het tekort aan schoolleiders, wijzigingen in de leerlingpopulatie. Zo maar enkele aspecten die menig organisatie in het onderwijs voor omvangrijke vragen stelt.

Rops Consultancy heeft de afgelopen periode binnen het onderwijs onder meer gewerkt aan onderstaande opdrachten:

  • Ontwikkelen van strategisch beleidsplan voor Stichting in het speciaal onderwijs.
  • Workshop visieontwikkeling voor Raad van Toezicht van een Stichting voor (speciaal) basisonderwijs.
  • Ontwikkelen van nieuw sturingsconcept en functiebouwwerk voor een school in het speciaal onderwijs.
  • Op bestuurlijk niveau mee ontwikkelen van kader voor nieuwe (unieke) onderwijsinstelling.
  • Samenwerking tussen school voor speciaal onderwijs en zorginstelling vorm gegeven qua structuur en inhoud.
  • Mee ontwikkelen (proces en inhoud) van nieuwe koers voor vereniging die belangen behartigt voor scholen in speciaal onderwijs.
  • Fusie(proces)begeleiding tussen aantal scholen in speciaal en regulier onderwijs.