Activiteiten

Naast mijn studie en werk ben ik ook altijd bestuurlijk actief en neem ik actief deel aan interessante netwerken.

Bestuurlijk ben ik onder meer actief (geweest) als:

  • Lid Liquida (ondernemersclub voor zelfstandig adviseurs).
  • Voorzitter en bestuurslid van de oudercommissie van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
  • Adviseur kringbesturen NCB.
  • Adviseur agrarisch jongerenwerk.
  • Penningmeester Mark Dieden Stichting.
  • Penningmeester Humanitas afdeling Midden-Brabant.
  • Voorzitter beleggingsstudieclub Centelle.