Even voorstellen

In 1966 ben ik geboren in Horst (Noord-Limburg). Na mijn middelbare school heb ik in 1987 de Hogere Agrarische School in ‘s-Hertogenbosch (richting tuinbouw/bedrijfskunde) afgerond. Aansluitend ben ik in 1987 gaan werken als adviseur bij de Sociaal Economische Voorlichtingsdienst van de NCB (nu ZLTO). Adviseren, geven van trainingen, coachen en begeleiden van ondernemers, geven van lezingen waren mijn hoofdactiviteiten. De laatste jaren heb ik als manager van regio Midden van de NCB deel uitgemaakt van het managementteam. In die periode heb ik mijn interesse voor mensen en processen binnen organisaties ontwikkeld. Waarom werken sommige teams goed samen en waarom andere niet? Waarom is het zo lastig om beleid te ontwikkelen? Hoe zorg je voor voldoende betrokkenheid en draagvlak vanuit medewerkers? Wat werkt als leidinggevende? Wat werkt niet? Meer dan voldoende redenen voor mij om een deeltijdstudie Psychologie op te pakken. In 1999 heb ik vervolgens aan de Universiteit van Tilburg mijn studie Psychologie studierichting arbeids- & organisatiepsychologie en communicatie & voorlichting afgerond.

Sinds die tijd ben ik als adviseur, trainer en coach werkzaam. De non-profit sector is mijn voornaamste werkveld. Na ruim 7 jaar deel uitgemaakt te hebben van de maatschap CO ACT Consult ben ik sinds 1 januari 2008 werkzaam onder de naam van Rops Consultancy. Een zelfstandig ondernemerschap dat ik combineer met mijn gezin met 4 kinderen. Mijn hobby’s zijn: sporten (rpm, golf), lezen, koken (kookclub) en het onderhouden van sociale contacten.