Coaching

Veranderingen binnen organisaties vragen veel van managers. Rops Consultancy heeft uitgebreide ervaring met managementcoaching. Vaak voorkomende onderwerpen zijn: inhoudelijke vragen over het vak van manager, behoefte aan een klankbord, bespreken van persoonlijke dilemma’s, vergroten van managementvaardigheden. Het inzetten van theoretische kaders, handzame technieken en ondersteunende ervaring zijn de belangrijkste tools in het coachingstraject. Het gezamenlijk met de opdrachtgever en manager opstellen van concrete leerdoelen en de wijze waarop daaraan gewerkt gaat worden, vormt de basis van het coachingstraject.