Organisatie- en beleidsontwikkeling

'In ons advieswerk op het terrein van beleids- en organisatieontwikkeling ligt het accent op onze rol als begeleidend adviseur. Samen met de opdrachtgever brengen we de vraag uitvoerig in beeld. Vervolgens ontwikkelen we gezamenlijk een passende aanpak. Ter ondersteuning kunnen zowel tijdens het proces als ook ter afronding adequate (beleids)notities worden ontwikkeld. Indien gewenst ondersteunen we de organisatie ook bij het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen. Onze feitelijke inzet is sterk afhankelijk van het ontwikkelvermogen van organisaties en kan daardoor zowel in omvang als ook in intensiteit variëren. Gemeenschappelijk in onze processen is werken aan en met betrokkenheid en draagvlak vanuit de organisatie en het gericht inzetten van expertise die beschikbaar is in de organisatie.

Recent heeft Rops Consultancy onder meer geadviseerd over vragen als:

  • Welk toekomstscenario past het beste bij onze organisatie?
  • Hoe komen wij tot samenwerking met een aantal nieuwe partners?
  • Hoe kan ik een noodzakelijke verandering in mijn team bewerkstelligen?
  • Biedt een fusie voor onze organisatie(s) nieuwe mogelijkheden?
  • Hoe komen wij tot een nieuwe strategie/koers voor onze organisatie?
  • Hoe vergroot ik het kwaliteitsgericht handelen van de medewerkers in mijn team?
  • Waarom voelen medewerkers zich in onze organisatie niet echt betrokken?